Projekty spolufinancované EU

Projekty spolufinancované EU

Realizací projektu došlo k minimalizaci manuální práce, zrychlení, zkvalitnění, zjednodušení a rozšíření služeb, které poskytujeme v rámci činností ve stavebnictví. Také se nám zvýšila produktivita práce a konkurenceschopnost.
Stavební stroj AUSA Dumper D300 AHG je náš nový pomocník.

Popis obrázku